Forskning på nya arbetssätt

Två olika studier startar under 2021 för att undersöka och utvärdera om patienter som lider av depression, kan behandlas lika effektivt med Medilevel som patienter med ADHD.
Hem cases
Forskning på nya arbetssätt

Efter mycket lyckade resultat med Medilevels system HIPR kom det önskemål om ett liknande system för titrering och uppföljning av antidepressiva läkemedel. Utifrån dessa önskemål utvecklade vi SENO. Medilevel har stått för den tekniska utvecklingen och personal från några av Sveriges regioner har stått för den medicinska kompetensen. Utöver uppföljningen av det dagliga måendet innehåller SENO även självskattningsformulären MADRS-S och MFQ13. SENO är nu redo att testas och utvärderas. Detta kommer att göras under 2021, i två planerade studier.

Region Gävleborg
Region Gävleborg startar nu upp en studie med vårt system SENO. Med hjälp av prispengarna från vinsten av Sveapriset kommer regionen under hösten 2020 och våren 2021 att genomföra en studie som omfattar 60 patienter (30 barn och 30 vuxna) samt berörda läkare och sjuksköterskor. Studien ska utvärdera upplevelsen hos patienterna och deras familjer, samt mäta och tydliggöra effektivitetsvinsterna och patientnyttan. Studien beräknas hålla på i sex månader och resultaten kommer att presenteras under hösten 2021.

Västra Götalandsregionen
SENO pilottestas på en vuxenpsykiatrisk mottagning inom Västra Götalandsregionen för att utvärdera hur en digital lösning för uppföljning av antidepressiv medicinering upplevs av patienterna, samt om det kan förbättra utfall av behandling.

---

Mer information om studierna kommer att presenteras löpande.