30 september 2020

Vinnare av Guldpillret 2020

Hem nyheter
Vinnare av Guldpillret 2020
Vinnare av Guldpillret 2020

Ännu en gång har vår produkt HIPR belönats med ett mycket fint pris. Den här gången är det Guldpillret, som är instiftat av Läkemedelsföreningen i samarbete med Dagens Medicin och Apoteksmarknaden, som har tilldelats Medilevel och Region Gävleborg.

Juryns motivering:

“Årets pristagare har utvecklat ett smart digitalt uppföljningsstöd som skapar vinster för patienter, deras familjer, sjukvården och samhället. Följsamhet och uppföljning av läkemedelsbehandling av unga patienter med ADHD har förbättrats. Tekniken har en framtida potential i kraft av sin skalbarhet till andra diagnoser och patientgrupper."

Juryn betonar vikten av att kunskapsdatabaser och digitala verktyg som används i vården bygger på information som är öppen och att algoritmerna är tillgängliga för granskning.

Pristagarna presenterades den 30 september i direktsändning på ett webbinarium om läkemedel i sjukvårdens vardag. Programmet tar upp en rad aktuella frågor på agendan för arbetet med att göra läkemedelsanvändningen bättre och säkrare.

Läkemedel är den vanligaste behandlingen i hälso- och sjukvården, och förtjänar större uppmärksamhet när det gäller arbetet för bättre patientsäkerhet. Det är många som jobbar ambitiöst för att patienterna ska få en bra och säker läkemedelsbehandling. Det pågår arbeten i vård och omsorg på alla nivåer, hos myndigheter, på apotek och i läkemedelsbranschen, och det finns spännande samarbetsprojekt mellan sjukvård, apotek, företag och forskning.

Det är elfte året i rad som Guldpillret delas ut. Priset instiftades 2010 av Läkemedelsförsäkringen. Under alla år har Guldpillret delats ut i samarbete med Dagens Medicin.

Sedan 2019 används appen HIPR med gott resultat i Region Gävleborg. Vi har sett att man nu kan mäta effekten av medicinen tydligare. Patienter och föräldrar är mer delaktiga i medicininsättningen och vi märker en följsammare behandling där biverkningarna av medicinen minskar. Appen har medfört att patienterna som använder den ökar närvaron i skolan och föräldrarna slipper ta ledigt från jobbet. Många och långa resor undviks, vilket även leder till positiva miljöeffekter. Med färre besök hos sjuksköterska vid insättning av medicin avlastas en redan ansträngd vårdkö.

HIPR är utvecklat som ett samarbetsprojekt mellan Region Gävleborg och Medilevel AB. Region Gävleborg har stått för den medicinska kunskapen och Medilevel AB för det tekniska kunnandet och utvecklingen.