Region Gävleborg

2015 startade BUP inom Region Gävleborg ett projekt i form av ökad egenvård genom medicinuppföljning i hemmet.
Hem cases
Region Gävleborg

2015 startade BUP inom Region Gävleborg ett projekt i form av ökad egenvård genom medicinuppföljning i hemmet. Där lät man patienter med ADHD låna blodtrycksmätare för att sköta registrering av mätvärden hemma. Patienten fick skriva ner på ett papper de värden de fick via blodtrycksmätaren, men eftersom sms eller mail inte får användas i kommunikationen med patienter upplevdes sättet som omodernt och våra unga patienter ifrågasatte metoden.


När en 16 årig patient vid ett möte uttryckte att det borde finnas en app att registrera data i, föddes en idé. Regionen tog kontakt med Medilevel för att utveckla ett system som kunde tillgodose regionens behov och som uppfyller vårdens stränga krav på säkerhet och sekretess.


I samband med titrering av ADHD-medicin så träffar patienten/familjen en sjuksköterska 3–6 ggr och läkaren 1-2 ggr/år. För många familjer är det påfrestande att följa upp medicineringen. En bidragande orsak är att barnen och ungdomarna i samband med titrering av medicinen missar viktig tid i skolan och föräldrarna förlorar arbetstid för att hinna med att åka till dessa träffar på BUP. I många fall har även familjerna långt att resa till BUP-mottagningen, för ett besök på 15-30 min kan man behöva ta ledigt en halv dag och ibland till och med en hel dag från skola och jobb.


2016 började Medilevel utveckla ett system vid namn HIPR [hajper]. En stor arbetsinsats lades ner på att identifiera hur systemet skulle byggas för att uppfylla samtliga lagkrav inom området.


2018 gjorde Region Gävleborg en pilotstudie med patienter från BUP och vuxenpsykiatrin, totalt 70 patienter deltog i studien.


Genom att låta patienterna och familjerna använda HIPR fann man att HIPR:
• ger fler mätningar
• visar tydliga kurvor
• ger mer adekvata mätningar med ökad säkerhet
• frigör tid på mottagningarna
• minskar stressen hos familjerna
• gör familjerna mer delaktiga i medicineringen
• ersätter sjukhusbesök för insatser som kan ske som egenvård
• sparar pengar


Sedan 2019 används HIPR med gott resultat i Region Gävleborg. Regionen har sett att de nu kan mäta effekten av medicinen tydligare. Patienter och föräldrar är mer delaktiga i medicininsättningen och vi märker en följsammare behandling där biverkningarna av medicinen minskar. HIPR har medfört att patienterna som använder den ökar närvaron i skolan och föräldrarna slipper ta ledigt från jobbet. Många och långa resor undviks, vilket även leder till positiva miljöeffekter. Med färre besök hos sjuksköterska vid insättning av medicin avlastas en redan ansträngd vårdkö.