Sveapriset

“Målet är att Sverige ska bli bäst i världen på att använda digitaliseringens möjligheter för att utveckla framtidens vård och omsorg.”
Hem cases
Sveapriset

“Målet är att Sverige ska bli bäst i världen på att använda digitaliseringens möjligheter för att utveckla framtidens vård och omsorg.”
Så inleds informationsbroschyren till Sveapriset. Det visar tydligt på att det är de allra bästa lösningarna och innovationerna, inom svensk sjukvård, som ställs mot varandra när en vinnare ska koras.

2019 var det 58 bidrag som nominerades till Sveapriset. En expertgrupp, bestående av representanter från bland annat Socialdepartementet, Sveriges Kommuner och Regioner, Vårdförbundet, Socialstyrelsen, Sveriges Läkarförbund med flera, valde ut 5 av dessa bidrag till en hearing.

Hearingen hölls på Vinnovas kontor i Stockholm där varje utvalt bidrag fick hålla en 25 minuter lång presentation. Efter presentationen följde 20 minuters utfrågning, där juryn fick möjlighet att ställa fördjupande frågor. Efter hearingen valdes 3 bidrag ut som finalister.

Den slutliga vinnaren presenterades på Kvalitetsmässan i Göteborg. Kvalitetsmässan är Europas största konferens och fackmässa om verksamhets- och samhällsutveckling och äger rum vartannat år.

Vårt system HIPR var ett av finalbidragen. HIPR är ett system för titrering och uppföljning av medicin för behandling av patienter med ADHD. HIPR är utvecklat tillsammans med Region Gävleborg. Regionen har stått för det medicinska kunnandet och Medilevel för den tekniska utvecklingen.

Efter en hård kamp mot övriga bidrag stod Region Gävleborg och HIPR som vinnare av Sveapriset 2019. Måns Lööf, Region Gävleborg, och Patrik Borneson, Medilevel AB, fick gå upp på Göteborgsoperans stora scen och mottaga priset av Socialminister Lena Hallengren.

Juryns motivering
“Användandet av HIPR har medfört ökad patientsäkerhet genom en följsammare behandling och färre biverkningar. Det i sin tur har lett till ökad närvaro i skolan. Dessutom blir det färre besök hos sjuksköterska vid insättning av medicin vilket avlastar vården. Juryn ser med fördel att den modellen kan spridas till andra verksamheter.”

Målet med SveaPriset är att uppmärksamma de smarta idéer för eHälsa som bidrar till effektivitet och kvalitet inom hälso- och sjukvården, tandvården, omsorgen och socialtjänsten. Sedan 2007 delas SveaPriset ut till en verksamhet som förnyar och förbättrar svensk vård och omsorg.

Priset består av en glasskulptur designad av konstnären Kjell Engman, samt ett utvecklingsbidrag på 100 000 kronor.