22 oktober 2021

75% färre uteblivna besök med HIPR

Hem nyheter
75% färre uteblivna besök med HIPR

Enligt den senaste ekonomirapporten från SKR, minstar antalet uteblivna besök med 75% hos de patienter som använder HIPR vid insättning och uppföljning av sin medicinering. Så här skriver SKR i sin rapport:

Digitalt arbetssätt tillsammans med barn och unga i Gävleborgs län
I Region Gävleborgs arbete med att utveckla digitala lösningar har app:en hipr växt fram som stöd för barn och unga vid insättning av adhd-medicin. Barn och unga har varit delaktiga i utvecklingen från start – från idé och att formulera behoven till att testa app:en i nära samverkan med Barn och ungdomspsykiatrin (bup).

HIPR är ett bra exempel på resurseffektiv samverkan. Barn och unga, som påbörjat medicinering ska slippa åka till en mottagning. Målet är istället att göra egenvård möjlig genom att underlätta delaktighet och självständighet. Samtidigt bidrar arbetssättet till att löpande utvärdera och ge en tryggare och säkrare behandling. Arbetssättet är idag etablerat på samtliga mottagningar inom bup såväl som inom vuxenpsykiatrin. En annan positiv sak är att andel uteblivna besök för de som använder HIPR är 1,92 procent jämfört med 8,33 procent för de som ej använder app:en.

Cirka 55–60 procent av barn och unga i målgruppen i Region Gävleborg använder HIPR vid insättning av adhd-medicin. App:en ska ses som ett komplement som riktar sig till de unga i målgruppen som har förmåga och föredrar en digital lösning.
Utvecklingen av digitala stöd för egenvård fortsätter i Region Gävleborg och flera satsningar är på gång. Bland annat utvecklas nu app:en SENO som bygger på samma idé som HIPR och är en app för uppföljning av antidepressiva läkemedel.

Läs hela rapporten här