23 juni 2021

SKR skriver om HIPR

Hem nyheter
SKR skriver om HIPR

Nära vård är ett nytt sätt att arbeta med hälsa, vård och omsorg. Egenvård är den närmsta formen av vård för patienten/brukaren och vårdgivarna behöver nu ge stöd för att möjliggöra detta i större utsträckning. En nära vård tillsammans med nya arbetssätt ökar tillgängligheten och gör att resurserna kan användas bättre inom vård och omsorg. Ett personcentrerat arbetssätt innebär att involvera patienter och brukare och anpassa vårdinsatserna efter varje persons särskilda behov.

SKR har dagarna publicerat en skrift med en sammanställning av flera goda och lärande exempel på en nära vård för barn och unga. Den kan förhoppningsvis ge dig och din mottagning eller organisation tips och inspiration. Den är helt gratis och du kan läsa eller ladda ner den här

Ps. Om du inte har tid eller lust att läsa hela, så kan vi varmt rekommendera sidorna 87-91.