SENO

Medilevels system för insättning av antidepressiva läkemedel.

SENO
Hem produkter
SENO

Nya arbetssätt för en tryggare och säkrare behandling av depression

SENO är ett digitalt kommunikationsverktyg som tillsammans med nya arbetsmetoder ger en tryggare och säkrare insättning av antidepressiva läkemedel. Patienten kan tillsammans med anhöriga och sjukvården, på helt nya sätt, diskutera hur patienten mår och effekten av medicinen.

Dator

Ökad patientsäkerhet

Med tätare kommunikation mellan patient och vårdgivare kan ett försämrat mående upptäckas snabbare. Samförståndet kring behandlingen ökar. Familjen blir mer delaktig och kan lättare följa med i patientens mående.

Doctor

Bättre underlag

Den mobila kommunikationen möjliggör registrering på distans vilket ger möjlighet till tätare rapportering. Mer frekventa och tydliga underlag gör att läkare och sjuksköterskor snabbare kan skaffa sig en uppfattning om hur medicinen fungerar och kan göra nödvändiga justeringar.

Effektiviserad vård

Digitaliserade arbetssätt minskar administrationen. Med integrerade självskattningsformulär försvinner den manuella hanteringen, vilken ofta är väldigt omfattande. Direktmeddelanden till patientens telefon ersätter många telefonsamtal.

Glad

Lätt att använda

Patienten kan tillsammans med anhöriga och sjukvården, på helt nya sätt, diskutera hur patienten mår och effekten av medicinen. Samförståndet kring behandlingen ökar. Familjen blir mer delaktig och kan lättare följa med i patientens mående.

Patienten använder SENO appen för att registrera om de har tagit sin medicin, svarar på några frågor om sitt mående samt eventuella biverkningar.

SENO app innehåller även ett antal olika självskattningsformulär som patienten kan fylla direkt på sin telefon. Detta sparar mycket tid för mottagningarna som slipper hålla på med manuell administration av dessa.

SENO app finns idag på svenska och engelska och kan laddas ner via Apple App Store eller Google Play.

SENO deltar i två forskningsstudier

SENO erbjuder patienter och vårdgivare ett ny metod för att sätta in antidepressiva läkemedel, har två regioner startat var sin studie för att undersöka om detta fungerar lika bra på den här patientgruppen som HIPR fungerar för ADHD-medicinering.

Läs mer