HIPR

Medilevels system för insättning av ADHD-medicin.

Hem produkter
HIPR

Förbättrad vård
med bättre uppföljning.

Tydligare underlag gör att läkare och sjuksköterskor snabbare kan skaffa sig en uppfattning om hur medicinen fungerar och kan göra nödvändiga justeringar. Den mobila kommunikationen möjliggör registrering på distans vilket reducerar antalet fysiska besök till mottagningar och ger möjlighet till tätare rapportering.

Medilevel Hipr Halv Kostn 928x1024

Besparingar

Med den effektivare behandlingen minskar kostnaden per patient avsevärt. Beräkningar visar på en kostnadsbesparing på minst 40%. Tidsåtgången per patient reduceras och leder till att det går att behandla 8-10 gånger fler patienter med oförändrade resurser.

Mans loof

“Jag har aldrig lärt mig så mycket om ADHD-medicinering som nu efter lanseringen av HIPR och känner mig mycket tryggare som sjuksköterska när jag ger medicinen.”

Måns Lööf, CS-sköterska
Region Gävleborg

Resurseffektiv behandling

Färre fysiska besök avlastar mottagningen vilket ökar kapaciteten samt ger möjlighet till bättre vård för patienter med extra behov. Färre resor minskar stressen hos patienter, ger bättre mätvärden och är bra för miljön.

Hipr header

Lätt att använda

Patienten kan tillsammans med anhöriga och sjukvården, på helt nya sätt, diskutera hur patienten mår och effekten av medicinen. Samförståndet kring behandlingen ökar. Familjen blir mer delaktig och kan lättare följa med i patientens mående.

Patienten använder HIPR appen för att registrera om de har tagit sin medicin, puls, blodtryck, den upplevda effekten av medicinen samt eventuella biverkningar.

Istället för att patienten besöker CS-sköterskorna på mottagningen ett flertal gånger, reduceras antalet fysiska besök genom att patienten lånar hem en blodtrycksmanschett. Patienten kan också gå till elevhälsan eller en vårdcentral för att få hjälp med att mäta blodtryck och puls. Patienten skickar in värden och berättar hur de mår med hjälp av sin mobiltelefon.

HIPR app finns idag på svenska och engelska och kan laddas ner via Apple App Store eller Google Play.

Williamvisar Viktoriaoch Daniel

"HIPR är en superbra app och jag slipper att åka in till BUP."

William, 10 år

Lyssna på intervjun med William

100% nöjda användare

Region Gävleborg gjorde under det första året som de använde HIPR en undersökning bland både patienter och personal. Samtliga patienter och all personal som använt HIPR var mycket nöjda och gav HIPR betyget 10 av 10.

Case study